Tekintettel az internetben rejlő lehetőségek és kockázatok széles skálájára, kérjük, tartsa be a weboldalunk használatára vonatkozó, alábbi általános feltételeket, amelyeket az Ön és saját védelmünk érdekében fektettünk le. Megértését köszönjük!

1. Személyes adatok

Adatvédelmi kérdések esetén kérjük, olvassa el Adatvédelmi politikánkat!

2. Használati feltételek frissítései

Az állandó műszaki és jogi újítások következtében meglévő használati feltételeinket időről-időre módosítanunk és/vagy frissítenünk kell. Ezért kérjük, minden egyes alkalommal, amikor weboldalunkat használja, ellenőrizze, mikor került feltöltésre az utolsó verzió. A legutóbbi frissítés 2010 augusztusában volt.

3. Szerzői jogok, védjegyek és egyéb szellemi tulajdonjogok

Weboldalunk teljes tartalma (ideértve, de nem kizárólag a szövegeket, képeket, grafikákat, audio- vagy videófájlokat) saját tulajdonunkat képezi, kivéve, ha azt kifejezetten kijelentjük. (E tekintetben, kérjük, vegye figyelembe 3. sz. hyperlinkekre vonatkozó nyilatkozatunkat). Ez a szerzői jogvédelem alatt álló tartalom kifejezett engedély nélkül kizárólag magáncélra használható fel, nyilvános vagy kereskedelmi célokra (letöltések, sokszorosítás stb.) nem. A tartalom megváltoztatására, fordítására, illetve egyéb szerkesztésére vagy feldolgozására kizárólag a  Beiersdorf Kft. előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.

A Beiersdorf Kft. bármely bejegyzett védjegyének vagy logójának illetéktelen használata, illetve az azzal való visszaélés nem megengedett.

Felhívjuk figyelmét, hogy szerzői jogunk vagy egyéb szellemi tulajdonjogunk bármilyen megsértése polgári jogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.

4. Felelősség kizárása

Jelen weboldal kizárólag az Ön által a www.hansaplast.hu képernyőn kiválasztott ország lakosai általi, az összes helyi jogszabálynak megfelelő használatra készült. Előfordulhat, hogy az oldalon található anyagok (a termékeket, szolgáltatásokat és információkat is ideértve) nem felelnek meg, illetve nem állnak rendelkezésre ezen illetékességen kívüli helyeken. Amennyiben a jelen oldalon elérhető, vagy azon keresztül közölt bármely ajánlatot, terméket vagy szolgáltatást az Ön által kiválasztott ország alkalmazandó jogszabályai tiltanak, azok érvénytelennek tekintendők. Kérjük, látogasson el a www.hansaplast.com oldalra és válassza ki lakóhelyét annak érdekében, hogy a megfelelő oldalra irányítsuk.

A jelen weboldalon található információk összeállítása és érvényesítése során a tőlünk telhető körültekintéssel jártunk el. Ennek ellenére, nem vállalhatunk felelősséget annak aktualitásáért, pontosságáért, teljességéért és/vagy minőségéért.

Jelen weboldal hyperlinkeket tartalmaz más szolgáltatók weboldalaihoz. A Beiersdorf Kft. harmadik felek weboldalainak tartalmát nem ismeri és nem vállal jótállást vagy felelősséget a harmadik fél weboldalakon található esetleges illegális tartalomért vagy egyéb jogszabálysértésért. Mindazonáltal, a Beiersdorf Kft. haladéktalanul eltávolít bármely linket vagy tartalmat, amint ténylegesen tudomására jut, hogy az az alkalmazandó jogszabályokat sérti.

Ezen weboldal célja általános információkkal szolgálni, ez semmiképp sem helyettesíti az orvosi vagy szakértői tanácsadást. Ilyen tanácsért kérjük, forduljon háziorvosához vagy szakorvosához! A Beiersdorf Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, a jelen weboldalon található információk alapján végrehajtott cselekedetért. 

Jelen weboldal használata és az adatok letöltése a felhasználó saját kockázatára történik. A Beiersdorf Kft. nem vállal felelősséget az esetleges károkért (különösen a felhasználó adatfájljaiban, hardverében és/vagy szoftverében bekövetkező károkért), amelyek ilyen cselekedetből erednek. A szándékosságból és súlyos hanyagságból eredő felelősséget ez nem érinti.

5. Záró rendelkezések

Amennyiben ezen feltételek bármely rendelkezése valamely jogrendszerben jogellenessé, érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az nem érinti ezen feltételek bármely egyéb rendelkezésének érvényességét vagy kikényszeríthetőségét abban az adott jogrendszerben.

Amennyiben a weboldalunkon tapasztalt jogszabálysértést szeretne jelenteni, forduljon hozzánk!

 
Beiersdorf Kft.
1126 Budapest
Tartsay Vilmos u. 3.
Tel.: +36 1 457-3900
Elektronikus kapcsolatfelvétel